EL CENTRE

El CEIP Llorenç Riber és un centre públic d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària. El seu horari és de 9:00 a 14:00 hores. Compta amb uns 200 alumnes aproximadament i 20 docents.