Instal·lacions

L’edifici, construït l’any 1977, característic d’aquella època, està format per dues plantes.

A la planta baixa hi ha una entrada, la sala de l’equip directiu, tres aules, una aula d’anglès, una aula d’ordinadors,  una aula d’atenció a la diversitat, una d’orientació, dos banys, un menjador i una cuina, A l’exterior trobam el pati la sala de mestres. Al primer pis hi ha vuit aules, una aula de suport educatiu, els banys, la biblioteca i l’aula d’ordinadors.

Disposam del camp de futbol municipal  com a pati per a alguns grups de primària i el pavelló municipal per a dur a terme les classes d’educació física.

Moltes de les aules tenen calefacció, connexió a internet, projector i PDI.