Història

El CEIP Llorenç Riber s’inaugurà el 10 de juliol de 1977 en el municipi de Campanet, poble d’uns 2600 habitants que es troba dins la comarca del Raiguer, al peu de la serra de Tramuntana de l’illa de Mallorca. Limita amb els municipis de Selva, Escorca, Pollença, Sa Pobla i Búger.

L’estament sociocultural de les famílies del centre pertany a la classe mitjana. Majoritàriament, la meitat de les famílies tenen estudis primaris i la llengua vehicular és el català, encara que al voltant de l’any 2000 hi hagué l’arribada al poble d’un important nombre d’immigrants, majoritàriament del Marroc, que va influir econòmicament al poble en la contractació de personal, lloguer de cases… per ser d’obra barata.

 Actualment, els sectors predominants són la construcció, els serveis turístics a la zona d’Alcúda i les indústries i serveis d’Inca i  Palma. I en els darrers vint anys la població del municipi ha augmentat amb immigrants d’Argentina, Alemanya, Anglaterra, Mèxic, Itàlia… fet que fa que al centre, cada any ens arribin alumnes nous, de procedència estrangera, la qual cosa enriqueix a les persones per a desenvolupar-se de manera integral. 

El CEIP Llorenç Riber és un centre d’una línia, a hores d’ara amb els cursos de segon i sisè desdoblats. Està situat als afores del poble, devora instal·lacions municipals com: l’escola de música, les instal·lacions esportives, l’escoleta i el punt verd.

El curs 2015-16 el nombre d’alumnat era de 204 alumnes, amb un 25% d’origen estranger, el curs 18-19 eren 194 alumnes, el curs 19-20 comptava amb 203 alumnes i actualment consta de 200 alumnes i 22 docents amb 3 de mitja jornada, un 60% són definitius, un 20% són per comissions de servei i la resta dels docents són interins/es